آیا ثبت نام کرده اید؟ثبت نام Fletcher’s Challenge 2016 به سرعت در حال پر شدن است! ثبت نام در Frontrunners Nanaimo، یا آنلاین ثبت نام کنید. ثبت نام پنجشنبه 24 اسفند پایان می یابد.