اجرای مسیر زمستانی صبح شنبه


فقط یک سر بالا…..

مسیرهای پیاده‌روی صبح شنبه در محل استراحت زمستانی ما هستند: مسیرهای جنگلی مدوی که از پارکینگ موزه باستان‌شناسی انتاریو واقع در خیابان آتاواندارون 1600 در خارج از سرزمین عجایب، درست در جنوب جاده پارک فانشاوه، شروع می‌شود.

نقشه گوگل به موزه