تماشا کنید: کوروس کانووس با کیلیان جورنت و تامی کالدول


“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote”} }”>

دو تن از بهترین ورزشکاران کوهستانی تمام دوران پس از پیروزی کیلیان جورنت در هاردوک 100 گرد هم می آیند تا درباره تجربیات خود در کوهستان، ماجراجویی با بچه ها، تمرین، مرگ و میر و عشقشان به این روند صحبت کنند.

چه چیزی می توانند از یکدیگر بیاموزند؟ از کجا الهام می گیرند؟ آنها چگونه به موفقیت می رسند و آیا هرگز همکاری خواهند کرد؟ پاسخ این سوالات و موارد دیگر را در این کنفرانس مهم COROS بیابید.

مرتبط: هشت نکته از داده‌های آموزشی Kilian Jornet در سال 2022