رفقا افسانه باب د لا موت در RCS SOX


RCS Southern Cross Trail Run بازخورد 2017 از رفقا قهرمان باب د لا موته

یک تشکر عظیم از شما، سونجا و خدمه شگفت انگیزتان برای میزبانی یک رویداد وصف ناپذیر. به طور جدی، این به سادگی شگفت انگیز بود، دوره ها، تدارکات، مناظر، عکاسی، پاهای “einah” و شگفت انگیزترین خانواده “گسترده” دونده از همه اقشار، شرکت کننده و حمایت/کمک. من قصد داشتم برای شما و سونجا یک یادداشت صمیمانه درباره SOX بنویسم – واقعاً یک جواهر است! و شما دو نفر الماس درخشان در بوته هستید!
یک بار دیگر از شما و سونجا تشکر می کنم.
با سلام و آرزوی بهترین ها
باب د لا موته