تماشا کنید: Into The Route – Trail Runner Magazine


“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote”} }”>

تیم Patitucci Photo مترادف با تصاویر باورنکردنی، باشکوه و الهام‌بخش بیابان شده‌اند. آنها همچنین کمک کرده اند تا برخی از باورنکردنی ترین مسیرهای دویدن جهان برای ورزشکاران در همه جا قابل دسترس تر شوند.

این فیلم جدید، با پشتیبانی Black Diamond، داستان تیم، مسیرهایی را که آنها دوست دارند و قدرت بیرون رفتن با افرادی که برایتان مهم هستند را روایت می‌کند.