مصاحبه Stephanie Case Post-2022 Hardrock 100 – iRunFar


انگار مال کاناداست کیس استفانی شاید خودش را با کسب رتبه دوم در سال 2022 شگفت زده کرده باشد هاردوک 100. در مصاحبه زیر، استفانی در مورد مسابقه در میان یک میدان رقابتی زنان، مدیریت مشکل شکم در طول بیشتر رویداد، و اینکه چگونه تجربه هاردوک با برخی از رویدادهای بزرگ دیگری که او در آنها حضور داشته است، صحبت می کند.

برای اینکه ببینید کل مسابقه چگونه شکل گرفت، مقاله نتایج هاردوک 100 2022 ما را بررسی کنید.متن مصاحبه استفانی کیس پس از 2022 هاردوک 100

رونوشت به زودی.