مصاحبه Hannah Green Post-2022 Hardrock 100 – iRunFar


در اجرای دوم او هاردوک 100، هانا گرین دو ساعت وقتش را گرفت و سوم شد. در مصاحبه زیر، اولین مصاحبه ما با او، هانا در مورد سوابق خود در ورزش، اینکه چگونه یک ماجراجو است، و چگونه مسابقه او پیش رفت صحبت می کند.

برای اینکه ببینید کل مسابقه چگونه شکل گرفت، مقاله نتایج هاردوک 100 2022 ما را بررسی کنید.متن مصاحبه هانا گرین پست 2022 هاردوک 100

رونوشت به زودی.