کورتنی داوالتر، 2022 قهرمان هاردوک 100، مصاحبه – آی رانفار


کورتنی داوالتر دور زد هاردوک 100 دوره و خیلی چیزهای دیگر در ثبت رکورد دوره او در هاردوک 2022. در مصاحبه زیر، کورتنی در مورد اینکه چگونه در بیشتر زمان مسابقه احساس تهوع داشت، چگونه مشکلش بهتر از سال گذشته حل شد و تجربه مورد علاقه اش از مسابقه صحبت می کند.

برای اینکه ببینید کل مسابقه چگونه شکل گرفت، مقاله نتایج هاردوک 100 2022 ما را بررسی کنید.کورتنی داوالتر، قهرمان هاردوک 100 2022، متن مصاحبه

رونوشت به زودی.