مصاحبه Darcy Piceu Pre-2022 Hardrock 100 – iRunFar


دارسی پیسیو برای اجرای نهم خود برمی گردد هاردوک 100 در 8 دویدن قبلی خود هرگز کمتر از دوم نشده بود. در مصاحبه زیر، دارسی در مورد اینکه چرا قبل از هاردوک امسال در مسابقات دیگر شرکت نکرده است، چگونه تمریناتش در سال های اخیر تغییر کرده است، چه چیزی او را برای مسابقه دادن انگیزه نگه می دارد و چگونه هاردوک به او کمک کرده تا در برخی از لحظات سخت زندگی اش به او کمک کند، صحبت می کند. .

برای اینکه ببینید چه کسی مسابقه می‌دهد، پیش‌نمایش عمیق Hardrock 100 2022 ما را بخوانید.متن مصاحبه Darcy Piceu قبل از 2022 Hardrock 100

رونوشت به زودی.