مصاحبه کورتنی داوالتر قبل از 2022 هاردوک 100 – iRunFar


کورتنی داوالتر به سال 2022 بازمی گردد هاردوک 100 به دنبال سنگ نهایی را در آغوش بگیرید. در مصاحبه زیر، کورتنی در مورد اشتباهاتی که در طول هاردوک 2021 مرتکب شد و چه چیزهایی از آنها آموخته است، چگونه دویدن او امسال تا این حد پیش رفته است و امیدوار است چه چیزی از هاردوک امسال به دست بیاورد، صحبت می کند.

برای اینکه ببینید چه کسی دیگری مسابقه می دهد، پیش نمایش عمیق هاردوک 100 2022 ما را بخوانید.متن مصاحبه کورتنی داوالتر قبل از 2022 هاردوک 100

رونوشت به زودی.