مصاحبه آرلن گلیک پس از 2022 ایالات غربی 100 – iRunFar


آرلن گلیک می گوید که از کسب رتبه سوم خود در سال 2022 خوشحال است ایالت های غربی 100، علیرغم داشتن یک روز سخت در برخی مواقع. در مصاحبه زیر، آرلن نحوه انجام مسابقه را از دیدگاه خود به اشتراک می‌گذارد، از جمله در مورد آسان کردن آن در مایل‌های اولیه، پایین بودن او در اواسط مسابقه به دلیل کمبود کالری، و یک نبرد بیش از 15 مایل برای حفظ او. موقعیت سکو

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام مسابقه، مقاله نتایج 100 ایالات غربی 2022 ما را بخوانید.

متن مصاحبه 100 ایالت غربی پس از سال 2022 آرلن گلیک

رونوشت به زودی.