تماشا کنید: ویلی مک براید و یاسین دیبون تلاش می کنند فیلم بدواتر به ویتنی FKT


“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote”} }”>

مسیر از حوضه Badwater تا بالای کوه ویتنی در ورزش ما شناخته شده است، از پایین ترین نقطه در آمریکای شمالی تا بالاترین نقطه در ایالات متحده به هم پیوسته سفر می کند و بیش از 30000 فوت افزایش می یابد.

این فیلم جدید کرک هورتون ویلی مک‌براید و یاسین دیبون را دنبال می‌کند که در مسیر افسانه‌ای تلاش می‌کنند و از پستی‌ها و بلندی‌های خود در طول مسیر عبور می‌کنند.