پایان‌ها و مصاحبه‌های سکوی زنان 100 ایالات غربی 2022 – iRunFar


روث کرافت، ایلسا مکدونالد، و ماریان هوگان اولین، دومین و سومین زن در سال 2022 بودند ایالت های غربی 100. این ویدئوها پایان ها و مصاحبه های خط پایان مربوطه خود را نشان می دهد. در طول مصاحبه خود، ماریان با زنان رتبه های چهارم و پنجم همراه می شود: لوزیا بولر و امیلی هاوگود.

مقاله نتایج 100 ایالت های غربی 2022 ما را بخوانید تا دریابید که چه اتفاقی در جلوی مسابقات زنان و مردان افتاد.

شما همچنین می توانید پایان سه مرد برتر را تماشا کنید.

روث کرافت، قهرمان 100 ایالت غربی 2022 زن، پایان و مصاحبهایلسا مکدونالد، 2022 ایالت های غربی 100 مقام دوم زن، پایان و مصاحبهماریان هوگان، 100 ایالت غربی 2022 مقام سوم زن، پایان و مصاحبه، با ملحق شدن لوزیا بولر و امیلی هاوگود (چهارم و پنجم) به مصاحبه