مصاحبه Emily Hawgood Pre-2022 Western State 100 – iRunFar


ما با زیمبابوه چت کردیم امیلی هاوگود قبل از سال 2022 ایالت های غربی 100، جایی که سال گذشته هفتم شد. در مصاحبه بعدی، اولین مصاحبه ما با امیلی، او در مورد تاریخچه ورزش خود، چیزهایی که از مسابقه سال گذشته آموخته است، و اینکه چرا مشتاقانه منتظر است تا در مسابقه امسال جدیدتر از سال گذشته شرکت کند صحبت می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال اجرا می‌کند، پیش‌نمایش‌های زنان و مردان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

متن مصاحبه 100 ایالت غربی قبل از 2022 امیلی هاوگود

رونوشت به زودی.