مصاحبه کتی آسموت قبل از سال 2022 با 100 ایالت غربی – iRunFar


کیتی آسموت در سال گذشته پنجم شد ایالت های غربی 100، اما گفت که برای انجام این کار 30 مایل گذشته سختی کشیده است. در مصاحبه زیر، کتی در مورد اینکه چگونه استراتژی روز مسابقه خود را تغییر می دهد، به طوری که امیدوار است بتواند احساس قدرت کند و بتواند در یک سوم پایانی مسابقه شرکت کند، نحوه تغییر رویکرد او به تمرین در سال گذشته و چه چیزی او را تغییر داده است، صحبت می کند. خوشحالم از این ورزش و این رویداد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال اجرا می‌کند، پیش‌نمایش‌های زنان و مردان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

متن مصاحبه 100 ایالت غربی قبل از 2022 کیتی آسموت

رونوشت به زودی.