مصاحبه تیم تولفسون قبل از سال 2022 در ایالت های غربی 100 – iRunFar


تیم تولفسون به سال 2022 بازمی گردد ایالت های غربی 100 پس از کسب مقام پنجم در مسابقه سال گذشته. در مصاحبه زیر، تیم در مورد اینکه چگونه می‌خواهد نسخه بهتری از خود در روز مسابقه باشد، چگونه یاد می‌گیرد که قلبش را بیشتر در آستین خود بپوشد، و «بهترین روز» او در ایالات غربی امسال چگونه است صحبت می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال شرکت می کند، پیش نمایش های مردان و زنان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

متن مصاحبه 100 ایالت غربی تیم تولفسون قبل از 2022

رونوشت به زودی.