مصاحبه آدام پیترمن قبل از 2022 ایالات غربی 100 – iRunFar


آدام پیترمن در سال 2022 اولین مسابقه 100 مایلی خود را انجام خواهد داد ایالت های غربی 100. در مصاحبه زیر، آدام در مورد زمانی که برای اولین بار در مورد ایالات غربی یاد گرفت، نحوه انجام تمرینات اولتراماراتن تریل بهتر از تمرینات پیست دانشگاهی و کراس کانتری و اینکه چه درس هایی از اولتراهای قبلی خود در مسابقه آخر هفته خواهد گرفت صحبت می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال شرکت می کند، پیش نمایش های مردان و زنان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

آدام پیترمن پیش از 2022 متن مصاحبه 100 ایالت غربی

رونوشت به زودی.