مصاحبه 100 ایالت غربی کامیل برویاس قبل از 2022 – iRunFar


در حالی که فرانسه کامیل برویاس ممکن است بیشتر به خاطر اجراهایش در ماراتن های کوهستانی در اروپا شناخته شود، مانند دوم شدن در UTMB سال گذشته، او هیجان زده است که چیز جدیدی را با ایالت های غربی 100. در مصاحبه زیر، کامیل در مورد غلبه بر برخی چالش‌های اولیه فصل برای یافتن تناسب اندام در تابستان، نحوه زندگی و تمرین در کالیفرنیا در ماه گذشته و آنچه فکر می‌کند او را در این آخر هفته بیشترین چالش را خواهد داشت، صحبت می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال اجرا می‌کند، پیش‌نمایش‌های زنان و مردان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!متن مصاحبه 100 ایالت غربی کامیل برویاس قبل از 2022

رونوشت به زودی.