مصاحبه سب اسپهلر قبل از 2022 ایالات غربی 100 – iRunFar


فرانسه پس از کسب بلیت طلایی ورود به دریاچه سونوما 50 مایلی سال 2019 و تأخیر سه ساله به دلیل همه‌گیری کووید-19، سب اسپهلر در نهایت می شود به مسابقه ایالت های غربی 100. در مصاحبه زیر، سب در مورد احساسش برای شرکت در اولین مسابقه 100 مایلی خود صحبت می کند، چرا ایالت های غربی همان 100 مایلی است که او می خواهد انجام دهد، و انتظار سه سال برای مسابقه آخر هفته چگونه بوده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال شرکت می کند، پیش نمایش های مردان و زنان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

متن مصاحبه 100 ایالت غربی سب اسپهلر قبل از 2022

رونوشت به زودی.