مصاحبه روث کرافت قبل از 2022 ایالات غربی 100 – iRunFar


پس از کسب مقام دوم در سال گذشته، روث کرافت به ایالت های غربی 100 آماده برای بهبود در مصاحبه زیر، روث در مورد اینکه چرا امسال دوباره برای اداره ایالت های غربی بازمی گردد، رویکرد خود به مسابقه چه تغییری کرده است و از چه ماجراجویی در آمادگی خود در ایالت های غربی در سال 2022 بیشتر لذت برد، صحبت می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال اجرا می‌کند، پیش‌نمایش‌های زنان و مردان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

روت کرافت پیش از 2022 رونوشت مصاحبه 100 ایالت غربی

رونوشت به زودی.