مصاحبه Leah Yingling Post-2022 Canyons by UTMB 100k – iRunFar


لیا ینگلینگ مقام دوم را در سال 2022 به دست آورد Canyons by UTMB 100k، با این کار یک بلیط طلایی 100 ایالت غربی به دست آورد. در اولین مصاحبه ما با او، لیا در مورد اینکه چگونه وقتی به یوتا نقل مکان کرد، وارد دویدن کوهستان شد، چگونه برای دو سال تلاش کرد تا یک بلیت طلایی به دست آورد، و چگونه مسابقه در این میدان رقابتی در این مسیر چالش برانگیز برای او انجام شد. .

برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه در مسابقه اتفاق افتاد، مقاله نتایج Canyons 100k ما را برای بازی به بازی و پیوندهایی به سایر مصاحبه‌های پس از مسابقه بررسی کنید.

متن مصاحبه Leah Yingling Post-2022 Canyons توسط UTMB 100k

متن کامل به زودی.