مصاحبه Ryan Miller Pre-2022 Canyons by UTMB 100k – iRunFar


رایان میلر می خواهد یک شکست دیگر در مسابقات 100 ایالت های غربی داشته باشد، بنابراین او در حال اجرای 2022 است. Canyons by UTMB 100k برای یکی از آن بلیت های طلایی آرزو. در اولین مصاحبه ما با رایان، او در مورد سوابق خود در دویدن دانشگاهی و پس از دانشگاه، شیب لغزنده در دویدن در تریل و اینکه چگونه به طور خاص برای روز مسابقه Canyons 100k آماده شده است صحبت می کند.

حتماً پیش‌نمایش عمیق مردان Canyons 100k را بررسی کنید و سپس پوشش زنده روز مسابقه ما را دنبال کنید!

رونوشت مصاحبه رایان میلر قبل از 2022 توسط UTMB 100k

متن کامل به زودی.