مصاحبه Ladia Albertson-Junkans Pre-2022 Canyons توسط UTMB 100k – iRunFar


لادیا آلبرتسون-جونکنز یک نیرو است – هم در دویدن و هم در زندگی – و او این انرژی را به سال 2022 می آورد Canyons by UTMB 100k. در این مصاحبه، لادیا در مورد اینکه چگونه رویای اداره 100 ایالت های غربی به او کمک کرد تا از طریق چالش های دوران بارداری خود به او کمک کند، چگونه دویدن برای او در دوران طولانی حرفه ای خود در ورزش تکامل یافته است، و چگونه او برنامه ریزی می کند که انعطاف پذیر بماند و ببیند چه چیزی دارد. روز مسابقه او را این آخر هفته به ارمغان می آورد.

حتماً پیش‌نمایش عمیق زنان Canyons 100k را بررسی کنید و سپس پوشش زنده روز مسابقه ما را دنبال کنید!

Ladia Albertson-Junkans Pre-2022 Canyons by UTMB 100k متن مصاحبه

متن کامل به زودی.