مصاحبه Anna Mae Flynn Pre-2022 Canyons by UTMB 100k – iRunFar


آنا مای فلین می‌خواهد یک ضربه دیگر به 100 ایالت وسترن بزند، بنابراین او به دنبال بلیت طلایی در 2022 می‌دوید. Canyons by UTMB 100k. در مصاحبه زیر، آنا مای در مورد اینکه چرا می‌خواهد دوباره مسابقات Western States 100 را امتحان کند، نحوه برگزاری کورس و شرایط بهاری آن در روز مسابقه و اینکه زندگی خارج از دویدن برای او این روزها چگونه است صحبت می‌کند.

حتماً پیش‌نمایش عمیق زنان Canyons 100k را بررسی کنید و سپس پوشش زنده روز مسابقه ما را دنبال کنید!

رونوشت مصاحبه آنا می فلین پیش از 2022 توسط UTMB 100k

متن کامل به زودی.