زمان فیلم


محل مسیر شنبه 16 آوریل، مسیر کاینز وودز است…اما… از پارکینگ واربلر وودز شروع می شود.

این یک ویدیوی زیبای یوتیوب است که توسط فیلیپ مک لئود ساخته شده است و “Majestic Medway” نام دارد.

حدود 16 دقیقه طول می کشد، پس یک چای بنوشید و بنشینید و لذت ببرید

تصاویر زیر از مسیر شنبه های گذشته در Meadowlily Trail