ورزش خاکی: برنامه دویدن در مسیر 2022


هر چهارشنبه عصرها ساعت 18:01

@ مسیر Kains Woods (ورودی Westdell Bourne / Kains Rd)

هر یکشنبه صبح ساعت 8:01 صبح

@ مسیر Kains Woods (ورودی Westdell Bourne / Kains Rd)

شنبه صبح ساعت 8:01 صبح

9 آوریل: مسیرهای Meadolilly
16 آوریل: Kains Woods در Warbler
23 آوریل: استخرهای وست مینستر
30 آوریل: مسیرهای کوموکا
7 می: مسیر رودخانه پارک گیبونز
14 مه: مسیر دریاچه فنشاو
21 مه: مسیر جنگل مدوی
28 مه: Kains Woods Westdell Bourne / Kains Rd Entrance
4 ژوئن: مسیر Meadolilly
11 ژوئن: Kains Woods در Warbler
18 ژوئن: مسیر دریاچه فنشاو
25 ژوئن: استخرهای وست مینستر
2 جولای: مسیر جنگل مدوی
9 جولای مسیر رودخانه پارک گیبونز
16 جولای: مسیر کوموکا
23 جولای: مسیر Meadolilly
30 جولای: Kains Trail Westdell Bourne / Kains Rd Entrance