بیانیه انجمن جهانی دویدن کوهستان در مورد اوکراین – ATRA


متن جایگزین

در باره نویسنده ریچارد بولت

ریچارد که یک مدیر سابق نرم‌افزار و عملیات بوده، باند، اورگان را خانه می‌خواند و هر روز کوه‌ها و مسیرها را کاوش می‌کند. ریچارد همچنین تیم‌هایی از دونده‌های نخبه آمریکایی را در مسابقات قهرمانی جهان رهبری می‌کند و سفیر برند Salomon Running، Suunto و Atlas Snow-Shoe است.