جریان: “مسابقه علیه نژاد”


“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote”} }”>

به افتخار ماه تاریخ سیاه‌پوستان، ما از اینکه می‌توانیم یک استریم رایگان از «مسابقه علیه نژاد» ناتالی رندال را ارائه دهیم، هیجان‌زده هستیم.

این مستند که تجربه رندال از دویدن در شهر نیویورک به عنوان یک اقدام اعتراضی را روایت می کند، در چهار جشنواره بزرگ فیلم پذیرفته شده است:

  • DOCNYC
  • جشنواره فیلم Trail Running
  • جشنواره جهانی مستند آفریقا
  • جشنواره بین المللی فیلم عشق و امید

می‌توانید مستند کامل را تا ۲ مارس در زیر پخش کنید.