صبح شنبه در مسیرهای جنگلی مدوی اجرا می شود


فقط وقتی می ایستید سرد است.

نتایج با همه کالیبرهای دونده عالی بوده است.

پس هر هفته ساعت 8:01 صبح به ما بپیوندید

مسیر جنگلی مدوی که از پارکینگ موزه باستان‌شناسی لندن شروع می‌شود.

1600 Attawandaron Rd,

29 ژانویه – دما – 19 با -26 باد سرد

5 فوریه – درجه حرارت -17 با -22 باد سرد

12 فوریه – یک Balmy -7