مسابقه شماره 2 اعلام شد – سری رانینگ تریل کاتماندو


دومین مسابقه از سری مسابقات تریل کاتماندو خیلی زود شروع می شود! فقط یک هفته مونده به صفحه رویداد فیس بوک در اینجا بپیوندید. اطلاعات اینجاست: http://register.trailrunningnepal.org/2-nayapati-hcf-15-km-7-km/

این مطلب در وبلاگ، مسیرهای دویدن در مسیر نپال، مسابقات آتی نپال، اخبار ارسال شده است. پیوند ثابت را نشانه گذاری کنید.