داستان های بلند و جوک های بد دنبال مسیرهای وست مینستر


بدون گل و لای در مسیر وست مینستر، گروه پس از دویدن در Farm Boy برای قهوه‌خوری ظاهری جذاب به نظر می‌رسیدند.