رنگین کمان اما بدون تکشاخ


صبح‌های شنبه، شروع دوی مسیر ما در Kains Woods در 28 سپتامبر، رنگین کمان دوتایی را به نمایش گذاشت.
مسیر در شرایط عالی بود و با توجه به باران قبلی، گل و لای واقعی وجود نداشت.
اکنون با دمای پایین تر، می توانیم رنگ های پاییزی را در جنگل ها انتظار داشته باشیم.