هفته 45، #52Weeks52Peaks Paarl & Bretagne Rock Short،…هفته 45، #52Weeks52Peaks
سنگ پارل و برتاگن

کوتاه، شیب دار، با ارزش!
یک بار دیگر چنگال فوق‌العاده #AltraRunning #LonePeak 4 روی این صفحه نمادین گرانیتی که بر فراز شهر Boland در پارل قرار دارد، معجزه کرد!

با چند نفر از خدمه پارل تریل ملاقات کردم، اما به غیر از آن، یک ماموریت انفرادی خوب برای پایان دادن به هفته و بازگرداندن تعادل پس از دوی جاده ای 21 کیلومتری دیروز 🙈

#AltraRunning
#تغذیه دم بادی
#UltimateDirection
#Squirrels Nut Butter
#اجرا کن
#Suunto9

https://www.instagram.com/p/B4rgoyipiDB/?igshid=t17ui5rbwy1b