نتایج Salomon Beat to Snot 2018


از همه شما سپاسگزاریم که به کوه کوچک ما با مسیرهای شیرین آمدید!
یک تشکر بزرگ از همه داوطلبان ما برای کمک فوق العاده و از کسانی که بعد از مسابقه برای کمک به تمیز کردن اطراف ماندند!! بسیار قابل تقدیر است!!
ما تعداد زیادی تایمر برای اولین بار در مسیرها داشتیم و همچنین 2 رکورد دوره شکسته شد … به خصوص رکورد زن!! تبریک به همه!
اگر خطایی وجود دارد به من اطلاع دهید و امیدواریم به زودی همه شما را ببینیم!
19 هزار با ~ 1250 متر +
لوک گلاپا اول 55:27/1:56:03 **CR
(سوابق دوره قبلی: 1:59:59 – Alexandre Boule)
الکساندر بول 2 56:51/2:02:48
براندون گارستون سوم 1:02:43/2:09:02
هایدی کوک چهارم 1:04:44/2:18:26 **CR
(ثبت دوره قبلی: 2:38:53 – هایدی کوک)
مارتین لارز پنجم 1:06:27/2:22:14
جیسون وایت ششم 1:15:49/2:29:45
کری کولن هفتم 1:14:42/2:32:02
اندرو میات هشتم 1:17:34/2:34:25
ال کانینگهام نهم 1:15:52/2:39:43
10th Laurie Currie 1:17:34/2:41:06
11th Blair Mann 1:19:29/2:44:08
دارسی مارتینو دوازدهم 1:14:38/2:45:04
سیزدهمین میچ شی 1:23:37/2:50:29
جودی لیتل چهاردهم 1:24:07/2:53:35
پانزدهمین آنتوان کلمبت 1:24:06/2:58:45
شانزدهم ویکتور رایت 1:23:51/3:02:15
هفدهم مت کیث 1:29:30/3:05:42
هجدهم آنتونی فروم 1:21:32/3:09:29
آندریا بووی نوزدهم 1:29:49/3:16:28
اریکا بووی نوزدهم 1:29:58/3:16:28
20th Alena Richard 1:35:04/3:20:17
21 راب فاوست 1:35:04/3:27:33
22نیل سیلور 1:40:52/3:38:51
23 جیمز میلر 1:35:12/3:46:57
9.5k با ~625m+
جف موشر اول 1:05:19
دوم هایدی مک‌للان 1:06:25
سوم میچل متسون 1:11:45
چاد اسمیت چهارم 1:12:03
مارک مک کولگان پنجم 1:12:58
آلیستر کاوی ششم 1:15:32
هفتمین شریل هیمسترا 1:16:04
دارن وادن هشتم 1:17:19
نهم کاترین هیربور 1:17:58
دن کوپر دهم 1:22:23
11th Krista Koval 1:23:34
دوازدهمین پل متلوک 1:23:38
سیزدهم ارین برتراند 1:23:41
سارا سلمکو چهاردهم 1:24:27
لوری پارکر پانزدهم 1:28:18
دان راشتون شانزدهم 1:29:16
هفدهمین کیمبرلی مک کنزی 1:31:17
کتی فین هفدهم 1:31:17
هجدهم مارک کمپبل 1:31:20
19 برنون مک نامارا 1:33:05
20th Alison Lair 1:33:44
21st Danielle Poulos 1:34:24
22 اریک مارتین 1:34:35
23 ناتالی چاوری 1:35:31
23 مایک مانت 1:35:31
24th Katie Scott 1:37:09
25 چاد مک نامارا 1:38:36
جیلیان ریچاردز 26 1:41:36
26 کریستین ریچاردز 1:41:36
27th Annie Michaud 2:04:04
27 جن ویلیستون 2:04:04
28th Wendy MacKenzie 2:08:19
29th Steve Deschene 2:08:47
30 شریل میلر 2:15:32
سی و یکمین لیندسی پروس 2:17:35
32th LeeAnn Medaglia 2:17:44