جیمی کاتماندو را از همه جهات می بیند


به جیمی اوستروم و تیم پشتیبانی او برای یک «کورا» جادویی کاتماندو در مسیرهای پیاده‌روی در امتداد تپه‌های اطراف دره کاتماندو تبریک می‌گوییم. 39:00:00 زمان تکمیل نهایی بود… فکر می کنید می توانید بهتر انجام دهید؟

مسیر

  ktm دره لبه 100 مایل اجرا نقشه اولترا مسیر

مسیر اندازه گیری شده با یک مسیر خام جی پی اس 181 کیلومتر است. این شامل چندین نفر از بیرون و پشت در جستجوی مسیر، و اشتباه از دست دادن مسیر بالای شیواپوری، در عوض عبور به سمت شمال در جاده جیپ پارک از طریق نواکوت است که مسافت قابل توجهی را به مسیر اضافه می کند. مسیر را برای Google Earth در زیر دانلود کنید.

https://trailrunningnepal.org/wp-content/uploads/2019/01/Jimis-KTM-Valley-rim-trail-route.kml.zip

مسیر مسیر لبه دره جیمی KTM 2018.gpxدانلود