فلایور تصویری از شروع دوره


مسیر آسپن ویستا و کوه‌های اطراف آن در اواخر سپتامبر چرخش خود را آغاز کرده‌اند. این شنبه در آنجا زیبا خواهم شد. در زیر چند دقیقه از ویدیوی جاسازی شده ای را مشاهده می کنید که مکس آخر هفته گذشته گرفته است. این شامل دویدن، سگ‌ها، چند کوهنورد و تقریباً اولین مایل مسیر است.

گزارش‌های هواشناسی این آخر هفته دمای کمی گرم‌تر را می‌طلبد و تصور می‌کنم تا آن زمان گودال‌ها خشک شده باشند. ثبت نام اینترنتی پنجشنبه شب ساعت 20 پایان خواهد یافت. ثبت نام در روز مسابقه، 815-845 صبح در دسترس خواهد بود.


پست های مرتبط:

– استراتژی های قدم زدن در Tesuque بزرگ
– در روز مسابقه برای چه چیزی آماده شویدچشم انداز مسیر آسپن ویستا (مسیر بزرگ Tesuque) – سانتافه، NM در یک نقشه بزرگتر