K-WAY VOB Trail Runners: K-WAY VOB Trail RUNNING: EMAILS هفتگی


ببخشید این ایمیل خیلی دیر شد

از آنجایی که اکثر گروه ها تا اوایل ژانویه در تعطیلات هستند، ما نیز از ایمیل های هفتگی خود استراحت می کنیم. همچنین، بعد از کریسمس دو هفته استراحت خواهم کرد و زیاد نزدیک کامپیوترم نخواهم بود.

اگرچه همه گروه‌های مسیر متوقف نشده‌اند. من در مورد تصحیح صحبت می کنم، اما Trail & Tar، Celtic و MATES تا تعطیلات ادامه خواهند داد. اطلاعات اجرای آنها به راحتی در فیس بوک در دسترس است.

ایمیل‌های ما دوباره از روز سه‌شنبه 11 ژانویه 2022 شروع می‌شود.

از استراحت لذت ببرید، همه. کریسمس بر همه کسانی که کریسمس را جشن می گیرند مبارک.

همه شما را در سال جدید می بینیم.

به سلامتی

تیم K-Way VOB Trail

تیم بلرز

K-Way VOB Trail Running

تلفن همراه: 082 321-0299

پست الکترونیک: tim.bellairs@gmail.com