سوالات شما – لندی گریلینگ


از لندی بپرس

در اینجا می توانید سوالات خود را در مورد تمام مسائل مربوط به تریل رانینگ بپرسید. من سعی خواهم کرد به هر تعداد سؤال که زمان اجازه دهد پاسخ دهم. لطفا صبور باشید زیرا برنامه من گاهی اوقات نسبتاً شلوغ است.

دوست دارم از انجمن شگفت انگیز تریلرانینگ بیرون بشنوم. لطفا داستان های جالب خود را با ما به اشتراک بگذارید یا در مورد آموزش و تغذیه راهنمایی بخواهید.