Upper Midwest Trail Runners – تابستان پیاده روی در SHT و IATتا کنون در دو مسیر طولانی در منطقه ما، مسیر پیاده‌روی برتر و مسیر عصر یخبندان، تابستان شلوغی بوده است. UMTR از این دو مسیر پشتیبانی می‌کند، و همه ما عاشق حضور در آن‌ها شده‌ایم، چه برای مسابقه یا صرفاً برای سرگرمی. برخی از دستاوردهای شگفت انگیزی که درست در حیاط خلوت ما اتفاق می افتد را بررسی کنید!

با توجه به لغو بسیاری از رویدادها در طول همه گیری، زمان بسیار خوبی برای بیرون رفتن و پیاده روی است. حتی پیاده‌روی در بخش‌های کوچک می‌تواند تمرینی عالی برای استقامت مورد نیاز برای اولتراها و برای یادگیری بیشتر در مورد مسیرهای مورد علاقه ما باشد.