مسیر آپالاچی 2014…..و چه اتفاقی افتاد


مسیر آپالاچی 2014…..و چه اتفاقی افتاد

17 سپتامبر 2014، 3:36 بعد از ظهر

برای گوش دادن سریع به تلاش ناموفق من در مسیر آپالاچی در سال 2014. به صفحه Talk Ultra در فیس بوک مراجعه کنید. من برای ارسال یک گزارش نهایی در اینجا تنبل هستم. 🙂 خب، من واقعاً خیلی تنبل نیستم، اما گوش دادن به مصاحبه ساده تر است. لذت ببرید، و به زودی برای به روز رسانی در مورد تاریخ Speedgoat 50k برای سال 2014، و دیگر جابجایی های تصادفی دیگر بازگردید.