Oyster Catcher Ultra به 18 نوامبر 2017 به تعویق افتاد


Oyster Catcher Ultra به 18 نوامبر 2017 به تعویق افتاد

کیپ غربی و جنوبی این هفته دچار طوفان های شدید شده است و به دلیل شرایط شدید آب و هوایی که در آخر هفته 10 ژوئن ادامه دارد، مجبور شدیم Oyster Catcher Ultra را به 18 نوامبر 2017 موکول کنیم.
بادهایی با سرعت 50 ̶ 100 کیلومتر در ساعت از سمت شمال غربی پیش بینی می شود و از آنجایی که ایمنی ورزشکاران ما از اهمیت بالایی برخوردار است، تصمیم گرفتیم این مسابقه را به تعویق بیندازیم.
ما با همه دوندگان از طریق تلفن و ایمیل تماس گرفته ایم و به آنها از تعویق اطلاع داده ایم. شرکت کنندگان پول خود را از دست نمی دهند ̶ ترتیبات جایگزین در حال انجام است.
دلمان و دعای ما برای ساکنان مسیر باغ که تحت تاثیر شرایط جوی سخت و آتش سوزی های ویرانگر منطقه قرار گرفته اند.
لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد رویداد با ما تماس بگیرید.
– تیم Trisport SA