RCS SOX 3 Day Stage Trail Run 2017 – Anavahi.com


RCS SOX 3 Day Stage Trail Run 2017 – Anavahi.com

پیست کراس جنوبی مدعی است که متنوع ترین مسیر در آفریقای جنوبی است. با دیدن اینکه محدوده زمین از کوه های فینبوس گرفته تا جنگل های بومی تا مناظر ساحلی مسیر باغ خیره کننده است، ممکن است نکته ای داشته باشند 🙂

امسال فقط تونستم روز پایانی رو انجام بدم (روز 3) 🙁 اما خوشبختانه برگزارکنندگان بهترین ها رو برای آخر حفظ کردند 🙂

من باید زودتر از بقیه دوندگان شروع کنم. این بدان معنی بود که من ساحل را برای چند دقیقه کاملاً برای خودم داشتم…

عکس ها