رفقا افسانه باب د لا موت در RCS SOX


رفقا افسانه باب د لا موت در RCS SOX

RCS Southern Cross Trail Run بازخورد 2017 از رفقا قهرمان باب د لا موته

یک تشکر عظیم از شما، سونجا و خدمه شگفت انگیزتان برای میزبانی یک رویداد وصف ناپذیر. واقعاً شگفت‌انگیز بود، دوره‌ها، تدارکات، مناظر، عکاسی، پاهای «اینا» و شگفت‌انگیزترین خانواده دونده «گسترده» از هر طبقه‌ای که شرکت می‌کرد و حمایت می‌کرد/ کمک می‌کرد. من قصد داشتم برای شما و سونجا یک یادداشت صمیمانه در مورد SOX بنویسم – واقعاً یک جواهر است! و شما دو نفر الماس درخشان در بوته هستید!
یک بار دیگر از شما و سونجا تشکر می کنم.
با سلام و آرزوی بهترین ها
باب د لا موته