چالش فلچر 2018 در کتاب


متشکرم! متشکرم! متشکرم!

چالش فلچر 2018 فوق العاده بود – آب و هوا عالی بود، مسیر مسیر حماسی بود، پیاده روی خانوادگی شیرینی خوشمزه بود، و شکار تخم مرغ عید پاک رقابتی ترین مسابقه از همه بود!

با تشکر از شما همه کسانی که شرکت کردند. همانطور که می دانید، بودجه جمع آوری شده در چالش فلچر از طریق به جامعه ما اهدا می شود Runners Of Compassion – Nanaimo Chapter. شما کمک کردید که این امکان پذیر شود.

از همه ممنونم داوطلبان – در ایستگاه کوکی، ایستگاه آب و مکان ها در طول دوره. ما بدون تو نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

و از همه ممنونم حامیان مالی که از این رویداد مهم حمایت می کنند. همه حامیان مالی 2018 را که در سمت راست این صفحه فهرست شده اند، مشاهده خواهید کرد. ما شما را تشویق می کنیم که این مشاغل محلی را به لیست خرید خود اضافه کنید!