دوندگان مسیر Upper Midwest – زمان آن است که دستان خود را کثیف کنید!UMTR یک بار دیگر با انجمن مسیرهای پیاده‌روی برتر برای انجام برخی کارهای مسیری همکاری می‌کند. این یک فرصت عالی برای بیرون رفتن و بازگشت به مسیرهای پیاده‌روی است، و همچنین یاد بگیرید که برای حفظ مکان‌هایی که دوست داریم دویدن را حفظ کنیم.

شنبه 28 آگوست

9 صبح تا 2 بعد از ظهر

کار بر روی یک پروژه مسیر در Duluth به رهبری SHTA. پروژه دقیق TBD: می تواند حمل مواد برای یک سازه و کمک به ساخت آن، کار بر روی یک بخش کوتاه از مسیر جدید، یا یک پروژه تعمیر و نگهداری برس زدن و تعریض بخشی از مسیر باشد.

UMTR ناهار + تنقلات را ارائه می دهد

با رز رایان (rose.ryan@umtr.org) با سوالات و پاسخ به سوال تماس بگیرید

تا چهارشنبه 25 مرداد ماه ثبت نام کنید

می بینمت بیرون!