برنامه در حال اجرا


مسیر چهارشنبه عصر در مسیر Kains Woods – West (Westdel Bourne and Kains Road)
زمان شروع: 18:01 دقیق
چراغ های جلو مورد نیاز است
مسیر صبح شنبه در مسیر جنگل مدوی اجرا می شود
(موزه باستان شناسی انتاریو، خیابان آتاواندارون 1600) این مکان تعطیلات زمستانی ما تا مارس است
زمان شروع: 8:01 صبح
مسیر یکشنبه صبح در مسیر Kains Woods – West (Westdel Bourne and Kains Road)
زمان شروع: 8:01 صبح